• ALGEMENE LEDENVERGADERING VERZET NAAR MAANDAG 2 NOVEMBER O.V.B.

  13 sep 2020
 • Aan het begin van het seizoen staat ook de Algemene Ledenvergadering weer op de agenda.
  Door de nieuwe maatregelen van 28/9 zullen we de ledenvergadering voorlopig even verschuiven van maandag 5 oktober naar maandag 2 november....

  Hierbij wil het bestuur van CKV Dijkvogels u en jullie uitnodigen voor de Algemene ledenvergadering 2020.

  Ook alle ouders van jeugdleden onder de 16 jaar willen we uitnodigen.

  De vergadering zal worden gehouden op:     

   

  Maandagavond  2 november 2020 om 20.00 uur in de Dorpskerk, Korte Kruisweg 12A Maasdijk

   

  1. Opening
  2. Notulen Algemene Ledenvergadering 07 oktober 2019
  3. Verslag Secretariaat
  4. Verslag Commissies:

       4a.         Jeugd Technische Commissie 2019+2020

       4b.        Activiteiten 2019/2020

       4c.         PR-Commissie 2019/2020

       4d.        Technische Commissie 2019/2020

       4e.         G-groep Dijkvogels 2019/2020

       5a.         Verslag kascontrolecommissie Bart Mosterd en  Anita Alleblas

       5b.        Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

  Aftredend en niet herkiesbaar:  Anita Alleblas

  Het bestuur vraagt of Mark de Bes volgend jaar in de kascontrole commissie plaats wil nemen.

       6a.          Financieel jaarverslag 2019/2020

  Het financieel jaarverslag ligt 10 dagen voor de ALV ter inzage bij de penningmeester; Prinses Maximastraat 11, te Maasdijk. 

       6b.        Voorstel Contributie

       6c.         Begroting 2020/2021

  1. Jubilarissen.
  2. Verkiezing bestuursleden/Wijziging commissies

  Danique v Santen gaat de JTC versterken.

  Laura Vellekoop gaat de activiteiten overnemen van Bianca Buitelaar.

  In de kantine commissie stoppen Fanny vd Made en Sander Boeringa .

  Sjaak v Loenen stopt met de inkoop van de versproducten. We zijn nog op zoek naar mensen die het barrooster willen maken en iemand voor de vers inkoop. lijkt je dit wat, meldt het bij het bestuur.

  Melissa Verkade heeft het rooster van de schoonmaak overgenomen van Esther Schwagermann.

  Linda Mosterd stopt met het secretariaat en Danielle Vellekoop neemt dit over.  

  Bianca, Fanny, Sander, Esther en Sjaak bedankt voor jullie inzet en Melissa, Laura, Danique en Danielle succes.

  1. A) Verplichten ouders bar/schoonmaak/rijden.
   B) Covid-19
   C) Scheidsrechters. 
  2. Rondvraag.

       11. Sluiting

  Notulen vorige vergadering en verslagen commissies volgen per nieuwsbrief.