• Huisregels

    Korfbalvereniging Dijkvogels, dat zijn wij en een vereniging maak je samen .....

    Hoe doen wij dit?

    *Ga met respect met elkaar om, of het nu een medespeler, trainer, coach, tegenstander, Dijkvogelslid, vrijwilliger of een bezoeker is.

    *Respecteer de scheidsrechter zijn beslissingen, hij/zij is ook een vrijwilliger.

    *Kom op tijd voor de training en wedstrijd, meldt je op tijd af als je er echt een keer niet kan zijn.

    *Zorg voor juiste kleding en schoenen tijdens de training en wedstrijden

    *Gebruik de materialen waar ze voor zijn en ruim ze na gebruik weer op waar ze horen.

    *Houd zowel het kunstgrasveld, terras, de kleedkamers en Kastine netjes, dit geldt ook voor het gebruik van de ruimte(s) in de sporthal.

    *Geen glaswerk op het kunstgras en in de sporthal. 

    *Roken? Liever niet ...... en anders graag buiten op de daarvoor bestemde plaats(en).

    *Spreek elkaar gerust aan op ongepast/ongewenst gedrag of maak er persoonlijk melding van bij het (D)agelijks (B)estuur. Doe je dit liever per e-mail? Stuur dan een berichtje naar secretariaat@dijkvogels.nl en het bestuur gaat ermee aan de slag.

    *Heb je een vertrouwelijke vraag?
    Hiervoor kan je terecht bij onze vertrouwenspersoon Anita Alleblas via vertrouwenspersoon@dijkvogels.nl

    Het bestuur van ckv Dijkvogels