• Informatievoorziening

  Website
  Sinds 2016 communiceert Dijkvogels niet meer via een clubblad, maar via de website: www.dijkvogels.nl.
  Heb je een bericht welke je wil posten mail dit naar redactie@dijkvogels.nl of gebruik het contactformulier.


  Er kan elk moment van de week informatie worden geplaatst op de website.
  In het menu bij roosters vind u ook de overige informatie m.b.t. chauffeurslijsten, trainingstijden etc. Neem ook eens een kijkje op www.knkv.nl (district noord-west)


  Deze laatste is erg handig voor het vinden van de routebeschrijvingen naar verenigingen en sporthallen, maar ook voor de poule-indelingen en de competitie standen.
  Tevens heeft Dijkvogels ook een eigen facebookpagina en doen we mee via Instagram.

  KNKV App
  Naast de standaard Social kanalen maakt Dijkvogels gebruik van de functionaliteiten van Sportlink. Hierin staat alle teaminformatie en wedstrijdprogramma's. Meer info vind je op website onderdeel Sportlink App

  Club.TV
  De TV in de kantine en sporthal zijn voorzien van Club.TV. Informatie komt vanuit Sportlink en clubnieuws. 

  Informatiebord
  Tevens kunt u informatie kwijt/aantreffen op het magneetbord in de hal van onze Kastine.


  Koffie uurtjes
  Al heel wat jaren organiseert de JTC de zogenaamde koffie uurtjes. Doel van deze bijeenkomsten is het contact tussen de met name (nieuwe) ouders en de vereniging te bevorderen en ook de ouders onderling met elkaar kennis te laten maken. Een oproep voor deze koffie uurtjes kunt u dan ook aan het begin van het seizoen via de JTC/trainers verwachten.

   

  Wet op de privacy
  Bij Dijkvogels is er een informatie pagina over de privacyverklaring van Dijkvogels. Bij vragen hieromtrent kunt u zich wenden tot ons secretariaat via secretariaat@dijkvogels.nl

   

  Algemene ledenvergadering (ALV)
  Ieder jaar in september/oktober wordt de algemene ledenvergadering gehouden. Het is fijn om te zien dat er ieder jaar leden en ouders aanwezig zijn om mee te praten over de vereniging. Meer informatie omtrent de onderwerpen en de jaarverslagen kunt u rond die periode op de website aantreffen.

   

  Nieuwsbrief van de TC/JTC
  Een aantal weken voor de start van de competitie geeft de (J) TC een nieuwsbrief uit. In de nieuwsbrief wordt u onder andere over het volgende geïnformeerd:

  • Teamindeling
  • Trainers/begeleiders per team
  • Start van de trainingen
  • Oefenwedstrijden


  De teamindeling is elk jaar een hele puzzel. Sinds een paar jaar kiezen we er voor de teamindeling al, voor zover mogelijk, aan het eind van het seizoen bekend te maken om zo iedereen alvast te informeren over in welk team hij/zij komt te spelen.
  Dat we het iedereen voor 100% naar de zin kunnen maken is en blijft een utopie. De, soms emotionele, reacties van spelers en ouders vinden wij heel begrijpelijk. Wij hopen dan ook dat u met opmerkingen en liefst natuurlijk goede suggesties naar ons toe komt om zo (bijna) iedereen tevreden te kunnen stellen. Vaak hebben we met bepaalde eisen te maken die de bond ons oplegt of hebben we zelf als (J)TC een bepaalde gedachte en die willen wij u dan ook graag uitleggen.


  De ervaring leert dat je ook wel eens iets de tijd moet geven, na een paar weken hebben de teams en de begeleiding hun draai weer gevonden en wordt het vast een gezellig en sportief seizoen. Voor meer informatie over de teamindelingen verwijzen we u voor de jeugd naar de JTC, via jtc@dijkvogels.nl of voor de overige leden naar de TC, via tc@dijkvogels.nl

   

  Verzekeringen
  Voor alle leden van CKV Dijkvogels is er bij PolisPartner een collectieve ongevallen verzekering geregeld. De verzekerde bedragen komen alleen tot uitkering in geval er sprake is van een ongeval. Verzekerd zijn al de leden die ingeschreven staan in de
  administratie (ledenlijst) van de vereniging. De verzekering is altijd van kracht.

  Verzekerde bedragen:


  Bij overlijden EUR 5.000,00
  Bij blijvende invaliditeit EUR 10.000,00


  NB. Ouders en broertjes en/of zusjes zijn dus niet meeverzekerd, tenzij zij lid zijn
  van de vereniging en dus als zodanig vermeld staan in de ledenlijst. Vragen? Neem contact op met penningmeester@dijkvogels.nl