• INNING/BETALING CONTRIBUTIE SEIZOEN 2019/2020

  13 mei 2020
 • Zoals u weet, heeft de overheid het spelen van korfbalwedstrijden verboden en heeft de KNKV daarna besloten de korfbalcompetities te beëindigen. Helaas maar zeker begrijpelijk gezien de huidige omstandigheden. Wij vinden dit als bestuur natuurlijk erg jammer. We missen het spelen van de wedstrijden, de gezelligheid van de zaterdag en het drankje met elkaar (en we hebben al zoveel mooie weekenden gehad). Doordat de Kastine voorlopig nog dicht blijft (en ook al een poosje dicht is), missen we kantine-omzet, die we wel goed kunnen gebruiken.

  Omdat de contributie over het jaar 2019/2020 nu geïncasseerd en gefactureerd gaat worden, kunnen we u het volgende melden.

  Indien u wenst, kunt u 25% korting op de contributie over het seizoen 2019/2020 krijgen. Om dit in goede banen te leiden, willen we u wijzen op onderstaande.

  De contributie wordt als volgt geïncasseerd/gefactureerd:

  Incasso:

  -Week 21: 1e incasso (100% voor de incasso in een 1 termijn en de 1e 50% voor de incasso in 2 termijnen)

  -Eind juni: 2e incasso (2e 50% voor de incasso in 2 termijnen)

  Betaling per factuur

  -Week 20 / 21: per post ontvangt u de factuur/facturen.

  Indien u een incasso heeft afgegeven, wordt de contributie conform de vastgestelde bedragen op de Algemene Leden Vergadering geïncasseerd.

  Als u gebruik wilt maken van de coronakorting,, kunt u een e-mail sturen naar penningmeester@dijkvogels.nl met daarin uw naam en de naam (namen) van de leden waar over het gaat waarna ik de coronakorting zal overmaken op uw rekeningnummer (bij de leden met 1 incasso zal dit eind mei betaald worden en bij de leden met 2 incasso’s zal dit verrekend worden met de 2e incasso).

  Indien u een factuur ontvangt en geen machtiging voor de incasso van de contributie heeft afgegeven mag u de 25% coronakorting zelf verrekenen met de over te maken contributie als u de contributie overmaakt.

  Indien u geen gebruik wilt maken van de coronakorting en daarmee een financieel steuntje aan Dijkvogels geeft, hoeft u niets te doen en kunt u de volledige factuur betalen.

  Indien er nog vragen/opmerkingen zijn, kunt u mij bereiken op onderstaand e-mailadres.

  Tom Heine

  Penningmeester CKV Dijkvogels

  penningmeester@dijkvogels.nl