• Kort verslag digitale Algemene Ledenvergadering 7-12-2020

  22 dec 2020
 • Kort verslag digitale Algemene Ledenvergadering 7-12-2020

   

  Dit jaar een hele andere vergadering dan we gewend zijn, digitaal..

  Ronald, Tom, Daniëlle, Linda en Rob zitten bij elkaar in een kantoor bij Dael waar we op een groot scherm de leden thuis kunnen zien.

   

  Om 20.00 uur opent Ronald de vergadering. Een welkom voor iedereen die heeft ingelogd om hierbij te zijn en een speciaal welkom aan erelid Frans v Dam en lid v Verdienste Bert Pellikaan. Mieke Steenbergen is altijd aanwezig bij de Ledenvergadering, helaas dit jaar niet met de online vergadering.

   

  Linda leest het gedicht ‘Ga met ons mee’ voor.

   

  Er zijn geen vragen en opmerkingen binnengekomen over de notulen en verslagen van de commissies.

  We zien in het overzicht van het ledenaantal dat we nog op/rond de 265 leden blijven zitten.

   

   

  2020/2021

  2019/2020

  2018/2019

   

  2017/2018

  Totaal

  266

  268

  265

   

  257

  Spelend

  222

  223

  221

   

  214

  Niet Spelend

  46

  45

  44

   

  43

  Senioren

  81

  73

  69

   

  67

  Junioren

  17

  10

  22

   

  27

  Aspiranten

  40

  50

  36

   

  37

  Pupillen

  44

  51

  48

   

  49

  Kangaroo klup

  0

  1

  3

   

  2

  G leden

  31

  28

  32

   

  25

  Recreanten

  9

  10

  11

   

  7

   

  Ronald bespreekt de verslagen van alle commissies, een duidelijk overzicht van hoe het het vorig seizoen geweest is en wat nu allemaal zo anders is en wat we missen.

   

  Tom geeft een uitleg over het financieel verslag en de begroting voor volgend seizoen. Deze is opgesteld zoals er geen corona is. We gaan in de komende tijd zien hoe het verder gaat met de inkomsten en kosten.

   

  Tom geeft een toelichting op de contributie. We hebben besloten geen verhoging door te voeren en we gaan in januari de helft van de contributie incasseren. In april/mei wordt er beslist wat we met de overige contributie gedaan wordt, omdat we nog niet weten hoe het seizoen verder gaat.

   

  Er zijn dit jaar 5 jubilarissen, Wilma v Dam 52 jaar lid, Frans v Dam 50 jaar lid en Jennifer Wijnhorst-Groot, Joliene Elgersma-Vellekoop en Nancy vd Ende -v Leeuwen zijn 25 jaar lid. Daniëlle en Linda hebben voor de vergadering de oorkonde en handdoek met Dijkvogels logo gebracht en in de vergadering worden ze nogmaals gefeliciteerd en bedankt voor het lidmaatschap bij Dijkvogels.

   

  Er is ook aandacht voor de mensen die stoppen met een taak en de mensen die een taak oppakken. Sjaak, Fanny, Sander en Esther stoppen in de kantine commissie. Fijn dat Jaap Boon, Bart vd Berg, Kevin Robbemond en Melissa Verkade in deze commissie gaan helpen

  Bianca stopt met de activiteiten en Laura Vellekoop gaat dit overnemen,

  Pepijn gaat de PR commissie en Danique v Santen de JTC versterken.

  Daniëlle Vellekoop neemt het secretariaat over van Linda Mosterd.

  Vanuit het bestuur wordt ik benoemd als Lid v verdienste, bedankt!

  Ronald kan ook vertellen dat er 2 opvolgers zijn gevonden voor Tom en Ronald. Emiel v Oosten gaat Tom en Laurens de Jong gaat Ronald opvolgen. Komend seizoen draaien ze mee zodat ze na de volgende ledenvergadering het stokje overnemen. 

   

  Op de agenda staan nog de punten vrijwilligers, COVID-19 en scheidsrechters

  We zitten als vereniging op slot met wedstrijden en de kantine, we denken dat als het weer kan, er veel mensen klaar staan om een bardienst te draaien, schoonmaken enz. Het staat op de agenda en actielijst om dit te gaan verplichten, we pakken dit op als er weer wat mogelijk is.

  Ook het punt scheidsrechters ligt nu stil, maar staat op de agenda en actielijst, maar zonder wedstrijden kan er ook niet geoefend worden of examen gedaan worden.

   

  COVID-19, we volgen de richtlijnen van de overheid en de regels staan op de website.

  De nieuwe website is online!! Gekoppeld aan sportlink en app. Neem gerust een kijkje!

  Er was een vraag gesteld over het onderhoud van de sporthal.

  De boiler is vervangen, maar nog niet getest, in januari krijgen de kleedkamers een grote beurt en ook de toiletten worden nagekeken.

   

  Pepijn vertelt nog over de actie met de tropische groente en fruit doos en op 22 januari wordt er een Pubquiz georganiseerd samen met VVMaasdijk en de Quizbrothers.

   

  Helaas geen drankje met elkaar na de vergadering, maar we zwaaien als einde van de vergadering.

   

  Dit was mijn laatste verslag van de Ledenvergadering.

  Het was een bijzondere vergadering zo digitaal. Allemaal bedankt en Daniëlle succes en veel plezier met deze taak.

   

  Linda Mosterd.